สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

                   วันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๐๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,597