สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และปฏิบัติพิธีตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

?จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร?

*************

?วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

? เวลา ๐๗.๐๐ น.

??พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และพระภิกษุสามเณร ออกรับบิณฑบาตตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตร นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม พร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัด ร่วมพิธี และมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเอกราช ช่วยวงศ์ญาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติงานพิธีในครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครอบครัวและยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และจรรโลงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไป

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

?? ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่

? Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

? Website : https://mdh.onab.go.th

? Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 445,065