คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีเปิดและจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๓๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ทำพิธีเปิดและจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฒฺถโณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร พระครูโพธิธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว และพระเถรานุเถระในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในเขตตำบลนาโสก
ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านนาโสก ม.๑ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,201