คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีเปิดและจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๓๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ทำพิธีเปิดและจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฒฺถโณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร พระครูโพธิธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว และพระเถรานุเถระในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในเขตตำบลนาโสก
ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านนาโสก ม.๑ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,145