สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารรายงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในป่าตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ เพื่อสร้างวัดจังหวัดมุกดาหาร(ที่พักสงฆ์ภูกระโล้น)
วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารรายงานพร้อมถวายคำแนะนำ การจัดทำรายงานประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ เพื่อสร้างวัดจังหวัดมุกดาหาร
ณ ที่พักสงฆ์ภูกระโล้น บ้านคำพี้ ม.๔ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,190