โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมตามโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,234