สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาโด่น้อย ม.๑๒ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,006