สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน,สอบเขตที่ดิน,ออกใบแทนโฉนดที่ดินแทนวัด จำนวน ๗ แห่ง
วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ติดต่อประสานงานยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแทนวัดจำนวน ๕ แห่งดังนี้
๑.วัดภูผาหอมถาวราราม บ้านภูผาหอม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา(การขอเฉพาะราย ไม่แจ้ง ส.ค.๑ ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ประมวลกฏหมายที่ดิน ๒๔๙๗)
๒.วัดนาทามวนาวาส บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๗๒ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา(การขอเฉพาะราย ไม่แจ้ง ส.ค.๑ ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ประมวลกฏหมายที่ดิน ๒๔๙๗)
๓.วัดศรีทองปาน บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๙ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา(การขอเฉพาะราย ไม่แจ้ง ส.ค.๑ ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ประมวลกฏหมายที่ดิน ๒๔๙๗)
๔.วัดศรีสะอาด บ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา(การขอเฉพาะราย ไม่แจ้ง ส.ค.๑ ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ประมวลกฏหมายที่ดิน ๒๔๙๗)
๕.วัดศรีจันทร์ บ้านนายอ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหล่าหมี อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ ๔ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา(การขอเฉพาะราย แจ้ง ส.ค.๑ ตามมาตรา ๕ ประมวลกฏหมายที่ดิน ๒๔๙๗,มาตรา ๘ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)
--ยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินแทนวัดจำนวน ๑ แห่งคือ
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ บ้านคำพอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
--ยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินแทนวัดจำนวน ๑ แห่ง ๒ แปลงดังนี้
วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.รับใบแทนโฉนดดินที่ตั้งวัด(น.ส.๔จ) เลขที่ ๙๑๔๖ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๘๖.๗ ตารางวา
๒.รับใบแทนโฉนดดินที่ธรณีสงฆ์วัด(น.ส.๔จ) เลขที่ ๙๑๔๗ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๘.๕ ตารางวา
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,977