สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานพิธีตรึงหมุดฉัตรประกอบองค์ยอดเจดีย์ เพื่อก่อสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์"
วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานพิธีตรึงหมุดฉัตรประกอบองค์ยอดเจดีย์ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อก่อสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์"
เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์" ซึ่งบัดนี้ในส่วนงานฉัตรจำนวน ๙ ชั้น ขนาดกว้าง ๑.๘ เมตร x ยาว ๕.๘ เมตร และองค์ยอดเจดีย์สำหรับบรรจุพระธาตุได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะได้ทำพิธีอัญเชิญฉัตรและยอดเจดีย์ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔(ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคล) เพื่อนำมาถวายวัดศรีมงคลเหนือในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างเจดีย์"จันทรวิสุทธิ์"
..........................
จึงบอกบุญมาสู่ศิษยานุศิษย์ ผู้ที่เคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนหลวงปู่และชาวมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีตรึงหมุดฉัตรประกอบองค์ยอดเจดีย์ เพื่อเป็นร่มบุญอันสูงส่งครั้งเดียวในชีวิตของท่าน เพื่อให้เป็นหนึ่งในพระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร และร่วมบุญพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเจดีย์"จันทรวิสุทธิ์"
...............................
ติดต่อแจ้งความประสงค์และขอรายละเอียดได้ที่ พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ) ๐๘๕-๘๐๘๙๐๒๖, พระอุทิศ อาสโภ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ๐๙๘-๕๖๒๙๕๙๕

image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,957