เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ ออกนิเทศศูนย์อบรมตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

              วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกนิเทศศูนย์อบรมตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,777