จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ของพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑๐)

" จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ของพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑๐) "

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระมหามงคล มงคลคุโณ (ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้คณะพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงได้นำคณะพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดมุกดาหารมีจำนวน ๑๖ รูป ศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ รับฟังธรรมบรรยาย ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง และเยี่ยมชมสวนทุเรียนมุกดาสยาม อำเภอดงหลวง สวนประสิทธิชัยฟาร์ม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเรียนรู้และเข้าใจประเพณีทางพระพุทธศาสนา ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยงดงามและมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยนายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการและข้าราชการในสังกัดอำนวยความสะดวกและประสานงานกับสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

*******

โดยในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เข้ารับฟังธรรมบรรยายได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม

- ประวัติปฏิปทาหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ประวัติความเป็นมาเจดีย์บู่ทองกิตติ หอคำพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ เยี่ยมชมศาสนสถานที่สำคัญของวัด

เวลา ๑๑.๐๐ น. รับภัตตาหารเพล วัดเฉลิมชัย ตำบล ผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต ที่พักสงฆ์ป่าภูไม้ฮาว ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เยี่ยมชมสวนทุเรียนมุกดาสยาม อำเภอดงหลวง สวนประสิทธิชัยฟาร์ม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,085