สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ขออุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด เขตอำเภอคำชะอี

               วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ขออุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด เขตอำเภอคำชะอี จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

                 ๑. วัดศรีสะอาดสงคราม ตำบลบ้านซ๋ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

                ๒. วัดป่าแก้งวังนอง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,779