นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมผู้บริหาร พนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙

                   วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวขจีิจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ร่วมประชุมผู้บริหาร  พนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ วัดสำราญนิเวศ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,919