สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

                   วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติ นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาววิยะดา  อุทานิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และวัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้) ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,269