สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่ขออุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                      วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่ขออุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,220