วัดป่าวิเวกวัฒนาราม พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 02:49
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ เดิมชื่อวัดหนองน้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้ย้านสำนักสงฆ์มาตั้งด้านทิศตะวันตกเพราะบริเวณเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์บู่ทองกิตติ