วัดป่าวิเวกวัฒนาราม พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 00:00

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

 

ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ เดิมชื่อวัดหนองน้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้ย้านสำนักสงฆ์มาตั้งด้านทิศตะวันตกเพราะบริเวณเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์บู่ทองกิตติ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้นโปร่ง, หอสวดมนต์ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารตึกชั้นเดียว, กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง และตึก ๕ หลัง มีห้องน้ำประจำกุฏิ, โรงครัวสร้างด้วยไม้หนึ่งหลัง ตลอดจน ห้องน้ำสำหรับญาติโยมเป็นเรือนแถว จำนวน ๙ ห้อง


เจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอด ตั้งอยู่บนฐานกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดเจดีย์ ๔๕ เมตร เป็นศิลปะประยุกต์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการปรารภของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ในขณะนั้น ลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นแกนนำในการก่อสร้าง สำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระองค์ อาทิ พระสีวลี พระอุปคุต พระองคุลีมาล เป็นต้น พระธาตุดังกล่าวมีจำนวนมากมายกว่าที่พบในที่อื่นๆ, ใช้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ มีทั้งพระทองคำ เงิน ทองเหลือง ทองแดง ดินปูน รวมประมาณ ๑,๑๐๐ องค์ รวมทั้งใช้เก็บวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีผู้นำมาถวายให้แก่วัด


LAST_UPDATED2