พิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:43

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๙.๐๙ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัด จัดดำเนินพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร