จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 02:52

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองสูง  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    ในรัชกาลที่ ๙  ในการนี้ นายสิทธิลักษณ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นายพรพนา แสนการุณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกำกับดูแลพิธีการ โดยมีท่านพระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอหนองสูง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ..ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2