ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทั้ง ๒ ท่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 พฤษจิกายน 2017 เวลา 02:07

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทั้ง ๒ ท่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมในงานดังกล่าวจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบสวรรคต ๑ ปี โดยมี    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทั้ง ๒ ท่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

LAST_UPDATED2