นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 01 พฤษจิกายน 2017 เวลา 09:17

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๙ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัด   ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๕ ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ หน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๕ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และภาคเอกชน      ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชุนสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส วันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๕ ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕    หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๕ ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ หน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๙ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร             พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๕ ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ                   วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


LAST_UPDATED2