สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 04:48

"โครงการผู้ว่า พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีพุทธ" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดคำแสนสุข อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม และทำความดี ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เพื่อนำไปนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามประเพณี วิถีพุทธ ในวันสำคัญทางศาสนา และให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบปัญหาของประชาชนอีกทางหนึ่งLAST_UPDATED2