สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 04:04

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร

 


LAST_UPDATED2