Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 06:52

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดนิรมิต(ตาดแคน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:43

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​​มุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล​จังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน​ ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินงานศาสนพิธีในครั้งนี้

ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:34

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมดำเนินงานการจัดพิธี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินศาสนพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ฯในครั้งนี้ ณ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การกำหนดมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 03:08

https://drive.google.com/open?id=1PK2wH_wztoPYwgOPmS6pBjPq-2kIja3F

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม