Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
จังหวัดมุกดาหารพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 07:56

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีส่วนราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทดสอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 08:01

ทดสอบ

LAST_UPDATED2
 
ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:11

"พศจ.มุกดาหาร ส่งเสริมศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม  2561 เวลา 10.30 น.  ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   มอบนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 รุ่นที่ 5 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม  2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด สังคมไทยมีคุณธรรม มีความสามัคคี สงบร่มเย็นด้วยหลักธรรม โดยมีความรู้คู่คุณธรรม และใช้คุณธรรมนำความรู้ ทั้งนี้ นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.พศจ.มุกดาหาร และคณะ พศจ.  ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4เป็นต้นมา โดยมีทั้งหมด 7 รุ่น ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 เวลา 02:52

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองสูง  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    ในรัชกาลที่ ๙  ในการนี้ นายสิทธิลักษณ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นายพรพนา แสนการุณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกำกับดูแลพิธีการ โดยมีท่านพระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอหนองสูง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ..ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
สรรพากรพื้นที่มุกดาหารจัด "โครงการประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์"วัดวาอารามในศาสนาพุทธที่อยุ่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 03:02

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑สรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับหน่ววยรับบริจาคที่เป็นศาสนสถาน วัดวาอารามในศาสนาพุทธที่อยุ่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอมีเลขอ้างอิงการเป็นหน่วยรับบริจาคและขอรหัสผู้ใช้งานระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ณ วัดไตรภมูิ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง