Home ข่าวสำนักพุทธ
ข่าวสำนักพุทธ
พศจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:48

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร โดย นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ที่ประชุมมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น วางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.มุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:23

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สนองตามมติมหาเถรสมาคม และการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวศีล ๕ โดยอาราธนาพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.มุกดาหาร จัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:43

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย และข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดธาตุพนม เนื่องในโอกาส พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ ภายในจังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดสำคัญของจังหวัดมุกดาหาร(เพิ่มเติม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:34

วัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


วัดมโนภิรมย์ หรือ วัดบ้านชะโนด ตั้งอยู่บ้านชะโนด หมู่ที่ ๑ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดลำห้วยชะโนด ทิศใต้ จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จดแม่น้ำโขง ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๗ เป็นอาคารคอนกรีต ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ เป็นอาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ เป็นอาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๖ ศอก มีชื่อเรียกว่า พระองค์หลวง พระพุทธรูปทองสำริด มีชื่อเรียกว่า พระองค์ตื๊อ พระพุทธรูปไม้ และ พระพุทธรูปงาช้าง

วัดมโนภิรมย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมี พระครูหอ และ พระครูกัสสปะ เป็นผู้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่ควรหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง คือแบบอย่าง เป็นแบบ เขมร ไทย ลาว
ผสมผสานกัน แต่ทุกอย่างประณีตอ่อนช้อยงดงาม
(๑) โบสถ์ หลังชั้นเดียว หน้าจั่วแหลมชันและงอน ซุ้มประตูใหญ่หน้าบันแกะสลักลวดลายวิจิตรโดดเด่น หาดูได้ยาก เสาสลักลวดลายอ่อนช้อยรดด้วยลายนกทอง ภายในพระประธานเป็นอิฐปูนแต่เด่นสง่า สมสัดส่วน ฐานลดหลั่นงดงาม รอบฐานมีรูปสิงห์หมอบ ตรงบันไดทุกช่องเป็นรูปจระเข้คู่ ตรงบันไดใหญ่หน้าบันเป็นคชสีห์คู่
ขนาดเท่าม้า แสดงถึงความลึกซึ้งเก่าแก่
(๒) พัทธสีมา ศิลปะคล้ายๆ แบบขอ พระประธาน เป็นพระกัจจาย
(๓) รั้ววัดและซุ้มประตูวัด เป็นไม้เนื้อแข็ง กลึงเป็นรูปบัวตูมฝังเรียงกัน ซุ้มประตูทำเป็นเสาใหญ่เท่าต้นตาล
แต่กลึงเป็นรูปบัวตูม มีรูปปั้นด้วยอิฐปูนเป็นยามเฝ้าประตูทุกช่อง น่าเกรงขามมาก
มีบันไดท่าน้ำ ทำเป็นบันไดอิฐปูนลดหลั่นลงตลิ่ง มีรูปหมาเป็นยามนั่งเฝ้า ๑ คู่ ตัวโตขนาดเท่าเก้ง แต่สวยงามมาก
(๔) พระองค์ตื้อ เป็นพระทองสัมฤทธิ์ หล่อขึ้นในสมัยที่พระครูกัสสปะเป็นเจ้าอาวาสแทนท่านหอ แต่ไม่ทราบวัน เดือน ปี ที่แน่นอน
(๕) พระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในเวลาใกล้เคียงกัน เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามมาก
(๖) พระพุทธรูปปางห้ามญาติ สมัยศรีวิชัย
(๗) พระงา เป็นพระพุทธรูปงาช้างที่แกะสลักโดยพระอุปัชฌาย์บุนันทวโร พระเจ้า ๘ พระองค์


 


 

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

 


วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒๔ ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒


ในปัจจุบันยังคงเป็นวัดเก่าแก่ ภายในอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ยังมีภาพลายฝาผนัง มีความเด่นสง่า เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเก่าแก่ และยังมีศิลปะวัฒนะธรรมโบราณให้เป็นสิ่งเล่าขานกล่าวสืบต่อยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

 

 

วัดป่าวิเวก  ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

วัดป่าวิเวก ตั้งอยู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จด รร.หว้านใหญ่สามัคคีวิทยา ทิศใต้ จดถนน ทิศตะวันออก จดถนน ทิศตะวันตก จดถนน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ และกุฏิสงฆ์

ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ลักษณะการนอนหันเศียรไปทางทิศใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ในฝ่าเท้าของพระพุทธรูปย้งมีแผ่นรูปแกะสลักรูปพุทธประวัติ

ความอัศจรรย์ของพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ ปรากฏมีหลายครั้งที่พระพุทธรูปถูกโจรเจาะเพื่อหาสมบัตที่ฝังอยู่ภายในตัวองค์พระพุทธไสยาสน์ แต่ไม่เคยประสบผมสำเร็จจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างมาแสดงปฏิหาริย์ปรากฏให้โจรได้พบเจออยู่ทุกครั้ง ซึ่งโจรเหล่านั้นได้เล่าปากต่อปากเป็นที่โจทน์ขานกันอย่างมาก

 

 

 

วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

 


วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส ตั้งอยู่บ้านคันแท หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ถ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ปุชนียวัตถุ มีพระประธาน มีนามว่า พระศรีทศพลพุทธวิเวก และพระพุทธบาทจำลอง

วัดเคยเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัติโต ภายในวัดมีความร่มรื่น และเงียบสงบมาก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นชะง่อนเพิงผา ล้อมรอบไปด้วยป่าโปร่ง มีลำธารไหลผ่าน นับเป็นอีกหนึ่งวัดป่าที่เหมาะสมแก่การฝึกจิต หรือการวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก


 

 

 

 

 

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศใต้ ตามถนนตัดใหม่ สายบ้านมโนรมย์–คำอาฮวน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
จากหลักฐานการสร้างจากแผ่นศิลา ได้กล่าวว่า คนของท่านขุนศาลาและพระอาจารย์บุนันทวโร เจ้าอาวาสวัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด และผู้สร้างวัดลัฎฐิกวัน เป็นผู้สร้างและถือเป็นที่สำหรับการจำพรรษา และปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานของพระภิกษุ ได้สร้างพระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยมหนึ่งองค์ พร้อมสร้างร้อยพระพุทธบาทจำลอง และพระอาคารเพ็ญ ที่เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กไว้องค์หนึ่ง และสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์อีกหลังหนึ่ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
๑. พระธาตุภูมโนรมย์ เป็นพระธาตุทรงแปดเหลี่ยมมีเอวเป็นฐานหักเชิงเป็นรูปแปดเหลี่ยมรัศมีประมาณ ๒.๕ เมตรเป็นรูปทรงปลีแบ่งเป็น ๓ ท่อนคือเป็นลักษณะปริศนาธรรม ตามความหมายแรกเป็นนรกภูมิ ฐานที่สองเป็นโลกภูมิ และสุดท้ายเป็นสวรรค์ภูมิ ความสูง ๔.๕ เมตร
๒. พระอังคารเพ็ญ เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กสร้างพร้อมพระพุทธบาท เพื่อให้ครบคือพระธาตุ พระพุทธรูปและพระบาทตามความเชื่อของผู้สร้าง
๓. บันทึกการสร้างวัดจำนวน ๑ แผ่น ติดอยู่หลังของพระอังคารเพ็ญ
๔. รอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดเล็ก ซึ่งสร้างขึ้นจากหินทราย มีความกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ความยาว ๑.๘ เมตร สร้างเป็นลักษณะลอยตัวสูงขึ้นจากพื้นประมาณ ๙๐ เซนติเมตร  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕  เจ้าคณะอำเภอเห็นว่าวัดดังกล่าวเป็นวัดร้าง จึงได้มอบหมายให้ เจ้าคณะอำเภอพระครูอุดมธรรมรักษ์ ได้มีการบูรณะบำรุงรักษาและป้องกันการทำลายโบราณสถานดังกล่าว

อนึ่ง วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นสายน้ำโขง เมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตอันสวยงาม

และในปัจจุบันทางจังหวัดร่วมกับทางวัดมีโครงการก่อสร้างก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๙.๙๙ เมตร สูง ๕๙.๙๙ เมตร รวมความสูงจากฐานถึงยอดเศียร ๘๔ เมตร


 

 


 

วัดศรีนันทารามวัดศรีนันทาราม ตั้งอยู่บ้านภู ถนนพุทธรักษา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑๕ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา

วัดศรีนันทาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ชาวบ้านภู ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น ผู้บริจาคที่ดิน คือ นายประจญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔ เมตร เจ้าอาวาส เท่ที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระธรรม พ.ศ. ๒๔๖๙ รูปที่ ๒ พระคล้าย พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๒๙ รูปที่ ๓ พระวอน พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๓ โดยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนันทสารโสภิต โดยมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองสูงใต้ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

ในวัดมีโบสถ์เก่าแก่ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ให้สักการะบูชา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง อีกด้วย


 

 

 

วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูดานแต้)

 

วัดพุทโธธัมมธโร หรือวัดภูดานแต้ ห่างจากตัวเมืองมุกดาหาร ๑๕-๑๖ กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๔ ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางปฐมเทศนา มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน  มีความอ่อนช้อยสวยงาม สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ มีประชาชนจากที่ต่าง ๆ เข้าไปนมัสการ และชมความงามของบริเวณวัดกันอยู่เสมอ โดยวัดมีพระเทพสุทธิโมลี (สมพงษ์  ขนฺติโก) หรือที่คนทั่วไปเรียกติดปากกันว่า หลวงพ่อสมพงษ์ ซึ่งเป็นพระที่ชาวมุกดาหารและพุทธศาสนิกชนจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเคารพศรัทธา

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทโธธัมมธโร  หรือตามที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดภูดานแต้  แต่เดิมเป็นเพียงที่พักสำหรับพระธุดงค์กัมมัฎฐานสายพระอาจารย์มั่น  ภูริทตโต  เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นที่เปลี่ยวและสงัดจึงเหมาะแก่การทำความเพียร  กาลต่อมาเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น   ได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินและเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน  ประมาณปี  พ.๒๕๑๑  พระอาจารย์สมพงษ์  ขนฺติโก (พระเทพสุทธิโมลี)  ได้ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม  กัมมัฎฐาน  ทำบุญมีที่พึ่งทางใจ  ท่านก็ได้อบรมธรรมแก่ประชาชนในวันธรรมสวนะ  ก็มีผู้เข้ารักษาศลอุโบสถปฎิบัติธรรมพอเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน กอรปกับที่ท่านรำลึก  ถึงคุณของบูรพาจารย์พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร(พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) ซึ่งเป็นขาวอีสาน(มาตุภูมิอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี) เมื่ออาจารย์มรณภาพไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนคุณอาจารย์ได้ จึงดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานเป็นการตอบแทนคุณของท่านพระอาจารย์ลี ในระยะนั้นพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยยังขาดการคมนาคม  การศึกษา  การสาธารณสุข ประชาชนเองก็รู้จักการประกอบอาชีพในแต่ละวันโดยการทำไร่ไถนา จึงเป็นหตุให้ท่านสร้างวัดขึ้น  เริ่มแรกก็เป็นเพียงที่พักสงฆ์ มีเท่านกับโยมแม่ชี  ประไพ บางโมรา  ซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ขอติดตามพระลูกชาย  ต่อมาเริ่มมีการบวชกุลบุตรมากขึ้น เพื่ออบรมกัมมัฎฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ทำให้ที่พักสงฆ์และที่ปฎิบัติธรรมมีไม่เพียงพอต้องสร้างเพิ่มขึ้น  ส่วนตัวท่านเองได้พักที่ถ้ำสิงห์โต  และได้ขอตั้งเป็นวัดป่านิคมพุทโธธัมมธโรให้การอบรมธรรมแก่ประชาชนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสานมากขึ้น  ท่านได้เริ่มจัดการการศึกษาจากวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนประชาบาล สถานดูแลเด็กเล็ก  ช่วยโรงพยาบาล  ช่วยสถานีตำรวจหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการออกเผยแผ่ธรรมทุกหมู่บ้าน   ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ออกสอนธรรมศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ  ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  วิทยาการอาชีพนวมินทราชินูทิศอิสาน  ทำให้มีผู้รู้จักวัดพุทโธธัมมธโรมากขึ้น  โดยส่วนใหญ่แล้วรู้จักในนามของวัดภูดานแต้

 

ปูชนียวัตถุ-ปูชนียสถานที่สำคัญ

๑.  หลวงพ่อธรรมจักร ปางปฐมเทศนา ศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ออกแบบโดยท่านพระอาจารย์ลี ธฺมมธโร ที่เคยดำริจะก่อสร้างที่วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ หันหน้าออกอ่าวไทย เพื่อเป็นที่พึงทางใจแก่นักเดินเรือและประชาชนที่อาศัยในละแวกใกล้ๆ นั้น เมื่อพระอาจารย์ลีละสังขารก็ไม่มีผู้ใดสานต่อเจตนารมณ์ ท่านพระอาจารย์สมพงษ์ ขนฺติโก จึงได้ก่อสร้างเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบูรพาจารย์กัมมัฎฐานตามแบบที่พระอาจารย์ลีออกแบบทุกประการ  ซึ่งมีความแปลกมหัศจรรย์กว่าพระทุกปางที่เคยปรากฎ ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน มักจะมาแวะนมัสการมากมาย แม้องค์พระเอง ก็เป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด  นิ้วพระหัตถ์ที่กล่าวถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ และกิเลสที่พระองศ์ตัดห่างไกลโดยสิ้นเชิง คือ อวิชชา ๓
๒.  พระอุโบสถ อยู่ใต้ฐานหลวงพ่อธรรมจักร หลังจากที่สร้างหลวงพ่อธรรมจักรเสร็จท่านเห็นว่าพื้นที่ยังทำประโยชน์ได้จึง สร้างพระอุโบสถไว้ใต้ฐานภายในพระอุโบสหถบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ภาพเขียนบูรพาจารย์กรรมฐาน ที่นับถือภาพเขียนเทพตามตำนาน และพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์
๓.  ศาลาการเปรียญ  “สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์”  สร้างพ.ศ.  ๒๕๑๕  ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  หอฉัน
๔.  เจดีย์พระ ๕ พระองศ์  บรรจุอัฏฐิท่านบูรพาจารย์ ของวัดในอดีต 
๕.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุทธิธรรมรังสี สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๑ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ- สามเณร แผนกสามัญ แผนกธรรม และแผนกบาลี
๖.   วิหารท้าวมหาพรหม วิหารพระสังกัจจายน์ วิหารหลวงพ่อเศียร วิหารพระสามองค์ วิหารพระองคุลีมาล วิหารพระทรงบาตร  สถูปแม่ธรณีบีบมวยผม
๗.  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง
๘.  กุฏิรับรองพระผู้ใหญ่ จำนวน ๔ หลัง
๙.  อาคารโรงเรือนยาว ๑๖ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
๑๐.  อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อดีตใช้เป็นสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)  เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจงานการคณะสงฆ์ของจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)
๑๑.  ศาลากาญจนาภิเษก สร้างถวายเป็นพระราชกุศลที่ครองราชย์ ๕ ปี  เป็นอาคาร ๒ ชั้นประกอบด้วย ห้องพระห้องโถงใหญ่ ๓ ห้อง ห้องพัก ๑๖ ห้อง ห้องน้ำ ๔๐ ห้องใช้เป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรม และส่วนหนึ่งใช้เป็นโรงครัวสำหรับทำอาหารถวายพระภิกษุสามเณรภายในวัด
๑๒.  บ้านพักแม่ชี จำนวน ๓ หลัง
๑๓.  ณาปนกิจสถาน ประกอบด้วยศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลคู่เมรุ


 

 

วัดพุุทธนคราภิบาล ตำบลน้ำเที่ยง  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


วัดพุทธนคราภิบาล  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเที่ยง  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๓ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๓ เส้น ๔ วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๔ เส้น ๑๐วา จดทุ่งนา ทิศตะวันออกประมาณ ๑ เส้น ๑๔วา จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๖ วา จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นอาคารทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง สร้าง พ.ศ.๒๕๑๕ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารทรงไทย ห้องน้ำ ๒ หลัง ๑๒ ห้อง โรงทาน ๑ หลัง โรงเรียนปริยัติธรรม ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้ว ประดิษฐานในอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว ๑ องค์ ๓๗ นิ้ว ๒ องค์ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๐ นิ้ว ๓ องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙,๒๕๓๐และ ๒๕๓๖ ตามลำดับ       วัดพุทธนคราภิบาล ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระถ่อนแก้ว  พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๙๓ , รูปที่ ๒ พระเลี่ยม  ขำคม พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๑๑ , รูปที่ ๓ พระครูสาธิตพนมการ พ.ศ.๒๕๑๒- ๒๕๑๘, รูปที่ ๔ พระครูนวการคุณากร พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๓ , รูปที่ ๕ พระครูสิริปภากร ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๘ , รูปที่ ๖ พระครูวิมลฉันทกิจ พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓  แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๓ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ และโรงเรียนผู้ใหญ่ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๓๐ นอกจากนี้มีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)

พระบรมสารีริกขธาตุ

อุโบสถ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (สายพันธ์ุจากอินเดีย)

ภาพทัศนียภาพภายในวัด

 

LAST_UPDATED2
 
พศจ. ร่วมโครงการ"ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ” ณ วัดศรีมุกดา อำเภอเมืองมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 06:25

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ณ วัดศรีมุกดา ชุมชนศรีมุกดา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์ เป็นประธานโครงการ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม