Home คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การกำหนดมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 03:08

https://drive.google.com/open?id=1PK2wH_wztoPYwgOPmS6pBjPq-2kIja3F

LAST_UPDATED2
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:36

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการจัดภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน สาย กม.๔๒๑+๓๔๖ – กม.๔๒๔+๖๙๓(สี่แยกเมืองใหม่-บ้านเหมืองบ่า) ระยะทาง ๓.๓๔๗ กม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจร ตัดหญ้าและถางป่าข้างทาง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นำเสนอผลการสำรวจให้จังหวัดทราบ รายละเอียดหนังสือแบบสอบถามความพึงพอใจและหนังสือตามลิ้งค์ที่แนบ https://drive.google.com/open?id=1ZRwR7bpS8MqGzG6aTMXvUIdmYWeljNdC

LAST_UPDATED2
 
ประกาศจังหวัดมุกดาหารเรื่อง การงดเผาขยะฯ และ รายงานผลการตรวจสอบโครงการประเทศสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 17 เมษายน 2019 เวลา 03:43

https://drive.google.com/open?id=1J5Zm5Uxeg0EeO3u12srillKc8kmmbYX0 - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือ งดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและการเผาในที่โล่งอื่นๆทุกกรณี

https://drive.google.com/open?id=1NhgxZrLdLTY03QwtN8hwta4rRLc_M7B- - หนังสือเวียนแจ้ง รายงานผลการตรวจสอบโครงการประเทศสีเขียว

 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม