Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณะวัด(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวัดที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเมรุปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รายละเอียด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 07:20

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบวัดที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณะวัด(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวัดที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเมรุปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รายละเอียดดังนี้

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม มหาปฺญฺโญ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 06:28

"อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลดที่มุกดาหารขณะประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลวงปู่จาม คำชะอี“  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๙ น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุในเจดีย์บ่อทองกิตติ ภายในวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม) โดยได้รับน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช และขณะทำพิธีได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ วัดนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุกดาหารและชาวไทยอีกแห่ง ทั้งด้านการทำนุบำรุงศาสนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภายในพิธี  มีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ ตลอดจนชาวอำเภอคำชะอีร่วมในงานดังกล่าวจำนวนมากณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  (วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 09:14

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดไตรภูมิ อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร   โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองสูง  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 08:22

 

"จ.มุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก“    วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง ๓ เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ,ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า"โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ          ผู้บริหารอปท.ในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนชาวอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมในพิธีจำนวนมากณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 03:23

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยร่วมพิธีฯ  ณ วัดนาอุดมวนาราม  ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง