Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:18

“ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯในครั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เห็นควรเปลี่ยนชื่อเป็น “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดอรุณรังสี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:19

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(หลวงปู่จาม มหาปุญโญ) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีนายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียงที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ร่วมในพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน เมื่อนายศุภกร มูลสุวรรณ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วประธานในพิธีได้วางเครื่องทองน้อยหน้าปราสาทหลังเปรียงพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญโญ หลังจากนั้นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมรูปจำลอง(ทรงผนวช) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(กราบ ๓ ครั้ง) ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ถวายคำนับ) เสร็จแล้วประธานสงฆ์(พระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว) นำประกอบพิธีขอขมาพระบรมสารีริกธาตุ ประธานสงฆ์นำริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เวียนทักษิณาวัตร รอบพระอุโบสถและเจดีย์บู่ทองกิตติ จำนวน ๓ รอบ เสร็จแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าซุ้มดอกไม้สด หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนศิษยานุศิษย์วางเครื่องสักการะที่โต๊ะหมู่บูชา จึงประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เป็นอันเสร็จพิธี นำโดยพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ประธานในพิธี อุบาสก อุบาสิกา โดยเปิดโอกาสให้สรงน้ำบูชา ตลอดวัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
Infographic งานเตรียมน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร(๖,๘-๑๐ เม.ย.๒๕๖๒)และ งานรับสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 เวลา 09:38

https://drive.google.com/open?id=1OpshXsTvmN6ehBAKGDGhMInxv-9WRmBo

LAST_UPDATED2
 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 เวลา 07:37

https://drive.google.com/open?id=10AYSaDDRivnTCUM6Zz7BjvUjqq4Ki39F ดาวน์โหลดกำหนดการและระเบียบการรับสมัครได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏครับ


LAST_UPDATED2
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับนายกรัฐมตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11:19

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะในการเดินทางมาตรวจราชการเยี่ยมเยี่ยนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการนี้ นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา บอกเล่าความเป็นมาประวัติของวัดและโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุร่วม ๑๑๒ ปี โดยภายในงานมีการจัดแสดงสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนวัฒนธรรม ๘ เผ่ามุกดาหาร การฟ้อนรำภูไท การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว”เมือง ๓ ธรรม”(ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง