Home อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 05:21

จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา

๑. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์  ผอ.พศจ.มุกดาหาร

๒. นายประยูร จรเจริญ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

๓. นางนิชาภา วงค์ศรีทา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๔. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

๕. นางสาวสุภลักษณ์ ยะสะกะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

๖. นายสมชัย เพ็งพา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

๗. นายภาณุวัฒน์ งามเจริญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

๘. นายชัยยุทธ์ กองธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

๙. นายสุขสวัสดิ์ สัตพันธ์ พนักงานขับรถยนต์

๑๐. นางทองจัน เมืองโคตร  พนักงานบริการทั่วไป

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม