Home อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร(๙ คน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 05:21

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

 

 

( -ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวสุภลักษณ์ ยะสะกะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางนิชาภา วงค์ศรีทา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

(-ไม่มีรูป)

นายธาราธรรม  กานนท์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

(-ไม่มีรูป)

นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

( -ไม่มีรูป)

นายวิริยะ พรหมงาม  พนักงานขับรถยนต์

 

 


 

นางทองจัน เมืองโคตร  พนักงานบริการทั่วไป

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง