Home อัตรากำลัง พศจ.มุกดาหาร
อัตรากำลัง
บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร(๙ คน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 05:21

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๔๘๓๔๗๓

 

 

 

 

( -ว่าง )

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๔-๖๗๔๐๓๑๗


นางสาวสุภลักษณ์ ยะสะกะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๔๓๑๕๕


นางนิชาภา วงค์ศรีทา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์ ๐๘๕-๗๔๔๖๑๘๗


นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๒๖๙๐๗๙


นางสาวพุทธคุณ  ศรีกุลจร  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๘-๗๔๗๕๔๕๗


นายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๑๔๒๖๘๗๗


นายวิริยะ พรหมงาม  พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๐๘๒๓๗๘


นางทองจัน เมืองโคตร  พนักงานบริการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๗๑๔๓๐๑๕

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม