Home ผู้บริหาร พศจ.มุกดาหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 08:32


นายสิทธิลักษณ์  จิตอาคนารัตน์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๑.ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๖

๒.ประวัติการศึกษา

วิทยาลัยครู จังหวัดสกลนคร(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) มิ.ย.๒๕๒๖-มี.ค.๒๕๓๐

จบการศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา

๓.ประวัติการรับราชการ

๑ ก.ย.๒๕๓๐ อาจารย์ ๑ ร.ร.บ้านหนองคุด สปจ.นครพนม

๑ เม.ย.๒๕๔๗ ศึกษาธิการอำเภอ สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๑

๑๕ พ.ย.๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา ๗ พศจ.นครพนม

๑๑ ธ.ค.๒๕๕๑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พศจ.นครพนม

๑๔ ก.ค.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๔.เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ประจำปี ๒๕๓๗

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ประจำปี ๒๕๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข เล่มที่ ๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) ประจำปี ๒๕๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข เล่มที่ ๑๑

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประจำปี ๒๕๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข เล่มที่ ๑๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม