Home ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโพธิ์ศรี
พิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโพธิ์ศรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 เวลา 06:40

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​
ผู้ว่าราชการ​จังหวัดมุกดาหาร​
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตตภาวนา ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดปี ๒๕๖๓ ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายเดชาศักดื์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินพิธีฯ ในครั้งนี้

โดยมีพระอธิการอนุชา จนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวตำบลนาสีนวนและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม