Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพากรพื้นที่มุกดาหารจัด "โครงการประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์"วัดวาอารามในศาสนาพุทธที่อยุ่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
สรรพากรพื้นที่มุกดาหารจัด "โครงการประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์"วัดวาอารามในศาสนาพุทธที่อยุ่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 03:02

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑สรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับหน่ววยรับบริจาคที่เป็นศาสนสถาน วัดวาอารามในศาสนาพุทธที่อยุ่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอมีเลขอ้างอิงการเป็นหน่วยรับบริจาคและขอรหัสผู้ใช้งานระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ณ วัดไตรภมูิ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง