Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 09:11

ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อนำข้อมูล ไปประกอบการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร       จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองนักเรียน โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบ จำนวนนักเรียน      ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีบุญเรืองวิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

 


LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง