Home ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม มหาปฺญฺโญ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม มหาปฺญฺโญ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 06:28

"อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลดที่มุกดาหารขณะประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลวงปู่จาม คำชะอี“  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๙ น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุในเจดีย์บ่อทองกิตติ ภายในวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม) โดยได้รับน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช และขณะทำพิธีได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ วัดนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุกดาหารและชาวไทยอีกแห่ง ทั้งด้านการทำนุบำรุงศาสนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภายในพิธี  มีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ ตลอดจนชาวอำเภอคำชะอีร่วมในงานดังกล่าวจำนวนมากณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  (วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ) บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม