Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 08:22

 

"จ.มุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก“    วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง ๓ เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ,ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า"โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ          ผู้บริหารอปท.ในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนชาวอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมในพิธีจำนวนมากณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา จากพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง ๓ เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า        "วันพระพุทธเจ้า"" โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารอปท.ในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนชาวอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมในพิธีจำนวนมาก   ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป้นประธาน จัดกิกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑" ณ วัดศรีมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม