Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 04:48

"โครงการผู้ว่า พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีพุทธ" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดคำแสนสุข อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม และทำความดี ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เพื่อนำไปนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามประเพณี วิถีพุทธ ในวันสำคัญทางศาสนา และให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบปัญหาของประชาชนอีกทางหนึ่งLAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง