Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคำชะอีจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ:ซึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคำชะอีจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ:ซึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2017 เวลา 04:11

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ ซึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเล็งเห็นสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่าีวิถีห่างไกลจากวัด และศาสนามีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่งและยึดเหนี่ยวทางใจ เป็นที่มาในการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคม การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีงาม เป็นทางในการป้องกันปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น

 

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยจัดให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยการฟังบรรยายธรรมจากวิทยากร ระดับประเทศ โดยพันตรีสุธี สุขสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและฝึกการเจริญสติแก่เด็กและเยาวชน โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง