Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:01

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายสรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานและร่วมเวทีสภากาแฟ ณ ภูผาเทิบ ตำบลนาศรีนวล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเวทีสภากาแฟ โดยเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  การจัดงานเวทีสภากาแฟในครั้งนี้มีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

โดยทั้งนี้มีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพและจัดเวทีสภากาแฟอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดมุกดาหาร เป็นประจำทุกเดือน โดยบรรยากาศแบบเป็นกันเองไม่เป็นทางการ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกันภาคส่วน เพื่อการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารในทุกด้าน


LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง