Home ข่าวสำนักพุทธ พศจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีมุกดาหาร
พศจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 02:57

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีมุกดาหาร พระมหาวีระวงศ์ คมฺภีรญาโณ (ป.ธ.๗,วท.บ,รป.ม.) โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่านฆราวาส พิธีจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ในการนี้ นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมมุฑิตาเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย


 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม