Home ข่าวสำนักพุทธ พศจ.มุกดาหาร ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี ๒๕๕๙
พศจ.มุกดาหาร ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:03

ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารออกเยี่ยมการปฏิบัติงานพระธรรมทูตจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน สอบถามข้อคิดเห็น และรับฟังข้ออุปสรรคในการดำเนินงาน จากพระธรรมทูตซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการนี้ คณะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากคณะพระธรรมทูต คณะครู อาจารย์ นักเรียน และชาวชุมชนในพื้นที่ที่พระธรรมทูตเข้าไปปฏิบัติงาน
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม