Home ข่าวสำนักพุทธ การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 04:17

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ในเขตภาค ๑๐ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น ๖ วัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกอบด้วยคณะสงฆ์จาก ๖ จังหวัด ในเขตปกครองภาค ๑๐  คือ
๑. จังหวัดอุบลราธานี จำนวน ๑๘๕๐ รูป
๒. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๗๔๑ รูป
๓. จังหวัดนครพนม จำนวน ๗๔๓ รูป
๔. จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๘๐ รูป
๕. จังหวัด มุกดาหาร จำนวน ๔๒๔ รูป
๖. จังหวัด อำนาจเจริญ จำนวน ๓๗๑ รูป

ในการนี้ นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษถวายความรู้แด่คณะพระสังฆาธิการ จังหวัดมุกดาหาร ด้วย


 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม