Home ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 04:59

คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๑. การขอเช่าที่ดิน อาคาร ของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี/๓ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา หรือเช่าเพื่อทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน ๒ ไร่

คลิ๊กเพื่อโหลดเอกสาร


๒. การต่อสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร ของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี/๓ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา หรือเช่าเพื่อทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน ๒ ไร่

คลิ๊กเพื่อโหลดเอกสาร

 

๓. การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดิน อาคาร ของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี/๓ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา หรือเช่าเพื่อทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน ๒ ไร่

คลิ๊กเพื่อโหลดเอกสาร

 

๔. การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าสำหรับพระภิกษุสามเณร และแม่ชีชาวต่างประเทศ

คลิ๊กเพื่อโหลดเอกสาร

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม