วัดป่าวิเวกวัฒนาราม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 00:00

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

 

ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ เดิมชื่อวัดหนองน้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้ย้านสำนักสงฆ์มาตั้งด้านทิศตะวันตกเพราะบริเวณเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์บู่ทองกิตติ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้นโปร่ง, หอสวดมนต์ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารตึกชั้นเดียว, กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง และตึก ๕ หลัง มีห้องน้ำประจำกุฏิ, โรงครัวสร้างด้วยไม้หนึ่งหลัง ตลอดจน ห้องน้ำสำหรับญาติโยมเป็นเรือนแถว จำนวน ๙ ห้อง


เจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอด ตั้งอยู่บนฐานกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดเจดีย์ ๔๕ เมตร เป็นศิลปะประยุกต์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการปรารภของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ในขณะนั้น ลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นแกนนำในการก่อสร้าง สำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระองค์ อาทิ พระสีวลี พระอุปคุต พระองคุลีมาล เป็นต้น พระธาตุดังกล่าวมีจำนวนมากมายกว่าที่พบในที่อื่นๆ, ใช้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ มีทั้งพระทองคำ เงิน ทองเหลือง ทองแดง ดินปูน รวมประมาณ ๑,๑๐๐ องค์ รวมทั้งใช้เก็บวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีผู้นำมาถวายให้แก่วัด


LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม