วัดศรีบุญเรือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 00:00

วัดศรีบุญเรือง

ตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง  ถนนสำราญชายโขง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จัหงวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของพุทธ ศาสนิกชนคือพระพุทธสิงห์สอง

พระพุทธสิงห์สอง ประวัติความเป็นมานั้น มีหลักฐานว่า ในสมัยที่เมืองมุกดาหารยังเป็นเมืองใหม่ เจ้ากินรีได้เดินทางไปนครเวียงจันทน์ เพื่ออัญเชิญพระพุทธสิงห์สองมาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถของวัดศรีมงคลใต้ ต่อมาเจ้ากินรีได้สร้างวัดขึ้นใหม่ที่บ้านศรีบุญเรือง จึงได้อัญเชิญย้ายมาประดิษฐานบนแท่นในพระอุโบสถวัดศรีบุญเรือง เพื่อสักการะบูชาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ในงานสงกรานต์ของอำเภอเมืองมุกดาหาร ชาวอำเภอเมืองมุกดาหารได้กระทำพิธีอัญเชิญพระพุทธสิงห์สองจากพระอุโบสถวัด ศรีบุญเรืองแห่รอบเมือง แล้วนำไปประดิษฐานบนแท่นที่จัดไว้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำเป็นประจำทุกปี

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม