Home ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 00:00

วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๕
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะ
ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปคือพระเจ้าองค์หลวง

วัดศรีมงคลใต้ ตั้ง อยู่ติดถนนสำราญชายโขงใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร หน้าวัดมีตลาดอินโดจีนเป็นแหล่งทำมาค้าขายของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ  วัดได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ  ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ เมื่อ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ วัดศรีมงคลใต้มีเนื้อที่เพียง ๔ ไร่เศษเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง

มีประวัติเล่าว่า เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่านั้นผู้คนได้พากันทิ้งถิ่นฐานอพยพครอบครัวลงมาสร้างบ้านเมืองใหม่ เจ้าจันทสุริยวงศ์ได้พาผู้คนไปตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่บ้านโพนศรี บริเวณพระธาตุอินฮัง ปัจจุบันอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ต่อมาโอรสคือท้าวกินรีพาชาวบ้านมาสร้างเมืองที่ปากห้วยมุกฝั่งตรงข้าม ได้พบพระพุทธรูป ๒ พระองค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง บริเวณวัดร้างใกล้ตาลเจ็ดยอด

พระพุทธรูปสององค์ที่พบนั้นองค์ใหญ่สร้างด้วยสัมฤทธิ์ ศิลปะตระกูลพระไชยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้าง ส่วนองค์เล็กเป็นเหล็กผสม ท้าวกินรีได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ขึ้นประดิษฐานในพระวิหารองค์ใหญ่เรียกวันว่า "พระเจ้าองค์หลวง"

พระเจ้าองค์หลวง

พระเจ้าองค์หลวงเป็นพระปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๒ เมตร ๒๐ เซนติเมตร ความสูงจากฐาน ๓ เมตร ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นเกิดปาฏิหาริย์กลับไปอยู่ใต้ต้นโพธิ์ดังเดิม เป็นเช่นนี้หลายครั้งทางวัดจึงได้สร้างแท่นบูชาไว้ ต่อมาตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัวลงพระเหล็กก็ทรุดจมลงจนมองเห็นพระเมาลี ชาวบ้านจึงสร้างแท่นหินครอบพระเกศนั้นไว้ เรียกว่า พระหลุบเหล็ก ภายหลังได้ถูกน้ำเซาะหายไปเหลือแต่แท่นหินเท่านั้น บานแท่นหินตั้งอยู่ตรงทางขึ้นพระวิหาร

พระอุโบสถ หรือ โบสถ์น้อย

พระอุโบสถ หรือ โบสถ์น้อย มีขนาดเล็กอยู่ถัดไปด้านหลังเขตสังฆาวาส แต่น่าแปลกที่โบสถ์หันหลังออกแม่น้ำ จึงไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนเคยมีลำน้ำหรือทางสัญจรอื่นอีกหรือไม่ การก่อสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร หลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้าใบระกา นาคสะดุ้งรูปทรงพื้นบ้านอีสาน คือมีผนังด้านหลังพระประฐานเพียงด้านเดียว นอกนั้นเปิดโล่งแบบศาลาหน้าบรรณแต่งลายปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปทรงสมาธิ บันไดทางขึ้นโบสถ์น้อยมี ๒ ด้านปั้นปูนเป็นรูปสัตว์แปลกซึ่งไม่พบในที่อื่น

วัดศรีมงคลใต้ อยู่ในทำเลที่เป็นหน้าด่านของจังหวัดมุกดาหารเป็นประหนึ่งปากประตูเข้าออกของประเทศกลุ่มอินโดจีน ได้แก่ ไทย ลาว จีน  เวียดนาม กัมพูชาและพม่า รวม ๖ กลุ่มประเทศ มุกดาหารจึงเป็นประดุจอัญมณีเม็ดงามริมฝั่งโขง โดยเฉพาะวัดศรีมงคลใต้เป็นจุดแรกที่ประกาศความเป็นเมืองพุทธในริมแถบนี้ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีความสำคัญและน่าเยี่ยมชม


LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม