Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด
แบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษจิกายน 2014 เวลา 02:53

 

สำหรับวัดที่ยังไม่ได้รับแบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้จากลิงค์ ข้างล่างนี้

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

***

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินอุดหนุน

๑.     แบบรายงานขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด จำนวน  ๒  ชุด

๒.     ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะ  ที่จะบูรณะหรือก่อสร้างและถ่ายบริเวณวัดทุกด้านเป็นปัจจุบัน  จำนวน ๕  ภาพ รวม  ๒  ชุด (ตัวจริงเท่านั้นห้ามสำเนา)

๓.     สำเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัด  หรือใบตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัด  จำนวน  ๒  ชุด

๔.     หนังสือรับรอง จากเจ้าคณะอำเภอรับรองว่าเจ้าอาวาสได้ปกครองวัดเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและคำสั่งของมหาเถรสมาคม  กับได้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการมาด้วยดี  จำนวน  ๒  ชุด

๕.     ให้นายช่างของเทศบาล/อบต.  ประเมินราคาค่าก่อสร้างหรือจะบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่จะขอรับเงินอุดหนุนฯ  พร้อมทั้งรับรองให้ด้วย  จำนวน  ๒  ชุด

๖. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากชื่อของวัด (ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)  จำนวน  ๒  ชุด

************************************

หมายเหตุ

. เอกสารทุกใบต้องรับรองเอกสาร/สำเนาให้ครบถ้วนและถูกต้อง

. เอกสารประเมินราคาก่อสร้างต้องให้นายช่างของเทศบาล/อบต. รับรองเอกสารเท่านั้น

. ส่งเอกสาร “หนังสือรับรอง” เจ้าอาวาสวัด/รักษาการเจ้าอาวาสวัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะอำเภอในเขตการปกครองแนบมาด้วยทุกครั้ง  (เอกสาร “หนังสือรับรอง” ถูกแนบมากับแบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด)

. กรุณาส่งเอกสาร ตามลำดับ ๑-๖ มาให้ครบถ้วน

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม