JA slide show
 
Home
พศจ.มุกดาหารร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 03:06

๒๘ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผวจ. นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. องค์กรภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน ณ หน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 02:50

๒๗ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผวจ. นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. องค์กรภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 15:43

วันศุกร์ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารมอบให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ. บรรยายถวายความรู้แด่พระเถรานุเถระ   เจ้าคณะพระสังฆาธิการในการประชุม เจ้าคณะอำเภอ รักษาราชการแทน เจ้าคณะตำบล  รองเจ้าคณะตำบลและเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๐๔๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ  ศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหหารพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:18

๘ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารอปท. ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี ณ วัดพุทธนคราภิบาล ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจัหวัดมุกดาหารร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 10:44

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ พร้อมมอบทุนการศึกษา, จักรยานแก่นักเรียน และถุงยังชีพ, สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ราษฎรอำเภอเมืองมุกดาหาร ณ โรงเรียนชุมชนโพนทราย ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รุ่น ๓
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 08:41

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมพิะีเปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่น ๓ โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม๙ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศานศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ป้ายโฆษณา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม

วัดสำคัญของจังหวัด

(คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

วัดศรีบุญเรือง

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


ผู้บริหาร

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์สเน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 


จังหวัดมุกดาหาร

(คลิกแผนที่เพื่ออ่านรายละเอียด)

รายชื่อ ศตภ.

สำนักฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

.   (คลิ้กรูปเพื่ออ่านละเอียด)

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 

 

 

 

Statistics

สมาชิก : 2
Content : 335
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 57165

หน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร