JA slide show
 
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจัหวัดมุกดาหารร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 10:44

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ พร้อมมอบทุนการศึกษา, จักรยานแก่นักเรียน และถุงยังชีพ, สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ราษฎรอำเภอเมืองมุกดาหาร ณ โรงเรียนชุมชนโพนทราย ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รุ่น ๓
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 08:41

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมพิะีเปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากรและผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่น ๓ โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม๙ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศานศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถวายการต้อนรับและบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู็ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 10:53

วันนี้ ๑๒ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ. มุกดาหาร มอบหมายให้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถวายการต้อนรับและบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผช.เจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 09:26

๑๐ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 04:30

๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมรองผวจ. นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. องค์กรภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 04:05

๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๖.๑๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้สัมภาษณ์รายการ "ธรรมดี ได้ดี Easy Life ทำดี ทำง่าย แค่ใจอยากทำ" (ททบ.๕) ประเด็น "แนวทางการส่งเสริมและเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร" ณ ริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ป้ายโฆษณา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


วัดสำคัญของจังหวัด

(คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

วัดศรีบุญเรือง

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


ผู้บริหาร

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์สเน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 


จังหวัดมุกดาหาร

(คลิกแผนที่เพื่ออ่านรายละเอียด)

รายชื่อ ศตภ.

สำนักฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

.   (คลิ้กรูปเพื่ออ่านละเอียด)

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 

 

 

 

Statistics

สมาชิก : 2
Content : 319
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 46022

หน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร