JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษจิกายน 2019 เวลา 15:06

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​
ผู้ว่าราชการ​จังหวัดมุกดาหาร​ มอบหมายให้
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์​ พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันดำเนินการจัดพิธีในครั้งนี้


โดยมีพระมหามงคล มง̥คลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน​ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ณ วัดเกษมสุข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2019 เวลา 18:15

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​
ผู้ว่าราชการ​จังหวัดมุกดาหาร​ มอบหมายให้

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร​ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ โดยมี​ผู้แทนผู้พิพากษา​หัวหน้าศาล​จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางทรายใหญ่และตำบลคำป่าหลาย​ อ.เมืองมุกดาหาร​ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ณ วัดศรีสะอาด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 08:41

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดอรุณรังษี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 08:30

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดอรุณรังษี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 06:52

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดนิรมิต(ตาดแคน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:43

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​​มุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล​จังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน​ ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินงานศาสนพิธีในครั้งนี้

ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม

วัดสำคัญของจังหวัด

(คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

วัดศรีบุญเรือง

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


ผู้บริหาร

 

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


 

 


จังหวัดมุกดาหาร

(คลิกแผนที่เพื่ออ่านรายละเอียด)

รายชื่อ ศตภ.

สำนักฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

.   (คลิ้กรูปเพื่ออ่านละเอียด)

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 

 

 

 

Statistics

สมาชิก : 2
Content : 371
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 100171

หน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร